ותיכף יחליף הקיטבג את תיק הלימודים
תיכף מפקד קשוח יחליף את המורה והלוח
תיכף הפקודות יחליפו את הבקשות
תיכף חדר אוכל צבאי יחליף את האוכל הביתי

עוד מעט חיילת, עדיין לא מעכלת
שבמקום בגדים אלבש מדים
שבמקום ללמוד לבחינות
אלמד להסתדר בשלשות

ויש את ההוא מהכיתה המקבילה
ההוא שעדיין לא החלפתי איתו מילה
ותיכף גם הוא כבר לא יהיה יותר
ולא בטוחה שיהיה מי שיחליף אותו (או ימלא את החסר)

עוד מעט חיילת, עדיין לא מעכלת
שבמקום בגדים אלבש מדים
שבמקום ללמוד לבחינות
אלמד להסתדר בשלשות